Hosting

 • Sinh viên

  35.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:300 MB
  • Băng thông/ Tháng:5 GB
  • FTP Account:1
  • MySQL:1
  • Addon domain:0
  • Alias/Park Domain:3
  • Email POP3/webmail:10

 • Cá Nhân

  60.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:600 MB
  • Băng thông/Tháng:15 GB
  • FTP Account:1
  • MySQL:1
  • Addon domain:1
  • Alias/Park Domain:5
  • Email POP3/webmail:15

 • Cá nhân+

  80.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:1000 MB
  • Băng thông/ Tháng:20 GB
  • FTP Account:2
  • MySQL:2
  • Addon domain:2
  • Alias/Park Domain:15
  • Email POP3/webmail:25

 • Doanh nghiệp

  130.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:1.5 GB
  • Băng thông/ Tháng:30 GB
  • FTP Account:4
  • MySQL:4
  • Addon domain:3
  • Alias/Park Domain:20
  • Email POP3/webmail:40

 • T.Mại điện tử

  170.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:2 GB
  • Băng thông/ Tháng:50 GB
  • FTP Account:5
  • MySQL:5
  • Addon domain:4
  • Alias/Park Domain:25
  • Email POP3/webmail:50

 • T.Mại điện tử+

  240.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:3 GB
  • Băng thông/ Tháng:70 GB
  • FTP Account:7
  • MySQL:7
  • Addon domain:6
  • Alias/Park Domain:35
  • Email POP3/webmail:70

 • Bán chuyên nghiệp

  350.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:5 GB
  • Băng thông/ Tháng:100 GB
  • FTP Account:10
  • MySQL:10
  • Addon domain:7
  • Alias/Park Domain:40
  • Email POP3/webmail:80

 • Chuyên nghiệp

  500.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:10 GB
  • Băng thông/ Tháng:Unlimited
  • FTP Account:15
  • MySQL:15
  • Addon domain:15
  • Alias/Park Domain:100
  • Email POP3/webmail:150

 

Gọi ngay
online visitors counter