Tên miền

Bảng giá tên miền Quốc tế
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămTổng
.comMiễn phí280.000 đ280.000 đ
.netMiễn phí280.000 đ280.000 đ
.orgMiễn phí280.000 đ280.000 đ
.infoMiễn phí260.000 đ260.000 đ
.usMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.bizMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.ccMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.asiaMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.euMiễn phí700.000 đ700.000 đ
.meMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.telMiễn phí340.000 đ340.000 đ
.wsMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.nameMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.tvMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.mobiMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.bzMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.mnMiễn phí910.000 đ910.000 đ
.inMiễn phí340.000 đ340.000 đ
.co.ukMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.coMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.caMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.esMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.deMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.xxxMiễn phí2.400.000 đ2.400.000 đ
.com.ruMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.proMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.sxMiễn phí1.409.000 đ
.pwMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.nlMiễn phí250.000 đ250.000 đ
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì/nămTổng
.vn350.000 đ480.000 đ830.000 đ
.com.vn350.000 đ350.000 đ700.000 đ
.net.vn350.000 đ350.000 đ700.000 đ
.org.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.info.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.gov.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.edu.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.biz.vn350.000 đ350.000 đ700.000 đ
.name.vn30.000 đ30.000 đ60.000 đ
.pro.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.health.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
.ac.vn200.000 đ200.000 đ400.000 đ
Tên miền địa giới hành chính .VN

(vd: hanoi.vn, haiphong.vn,…)

200.000 đ200.000 đ400.000 đ
Bảng giá tên miền quốc tế mới
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămTổng
.laMiễn phí860.000 đ860.000 đ
.solarMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.houseMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.floristMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.coffeeMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.marketingMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.farmMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.coolMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.watchMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.bargainsMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.boutiqueMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.cheapMiễn phí739.000 đ739.000 đ
.zoneMiễn phí739.000 đ739.000 đ

Gọi ngay
online visitors counter